Hemhamn

Joanna Saturnas hemhamn, Nystad

Varvsbacken i Nystad har en lång tradition av skeppsbyggnad. Därför var det naturligt att välja Nystad, en stad där man respekterar segelfartygstradition, som Joanna Saturnas hemhamn. Utveckling av hamnen är en av Nystads viktigaste prioriteringar.

I Nystad har man byggt, restaurerat och reparerat också andra betydande fartyg. Under åren 1930-31 byggdes fregatten Oldenburg om till finska flottans skolfartyg Suomen Joutsen. Sextio år senare, år 1992, byggdes skolfartyget Helena i Nystad för Segelfartysstiftelsen i Finlands räkning.

Det över hundraåriga segelfartyget Joanna Saturna är en representant för Nystads maritima arv. Joanna Saturna är en del av de maritima omgivningarna och människornas och företagens livsmiljö vars utveckling har sina grunder i ekologisk hållbarhet. I Nystad har arbetslösheten på varvet gått ner lite, eftersom den gamla järnloggerten har skapat 8-10 manår av arbete.


Gamla Nystad

Nystads strategiska läge i förhållande till inlandet och bra hamnförhållanden låg till grund för stadens grundande år 1617. Den tio år långa skattfriheten som infördes i samband med grundandet lockade flera lanthandlare och bondeseglare till trakten.

Under Sveriges herravälde hade nystadsborna endast rätt att segla till hamnar i Östersjön. Men när Ryssland tog över år 1830, fick staden gränslös stapelrätt med vilken fartygen fick segla vart som helst i världen. Alla världens mest betydande hamnar fick besök av fartyg från Nystad.

Borgarna i Nystad tog exempel av Björneborgarna och började transportera timmer till Medelhavet. Tillbaka till Nystad fraktade fartygen sedan salt. Under denna tid blomstrande sjöfarten och handeln i Nystad. I slutet av 1800-talet var Nystads segelfartygsflotta också den näst största i Finland.

I slutet av århundradet kunde man dock redan se industrialismens effekter. Fartygen byggdes av järn i stället för av trä och seglena ersattes av ångmaskiner. Förbrukningen av virke minskade radikalt i och med utvecklingen av den effektiva sågindustrin. Priset på timmer sjönk så mycket att det inte längre var värt att transporteras med segelfartyg.

Nystadsborna gav dock inte upp, utan den traditionella handelsseglingen började i stället gå mot frakttransporter. När man i till exempel England övergick till ångkraft, köpte finländarna de avskrivna segelfartygen av järn. Nystad blev ett nytt hem för 21 stycken av dem. Med dessa fartyg kunde man tävla mot ångbåtarna under några årtionden, men slutresultatet hade redan under rätt lång tid varit självklart.

Dåliga trafikförbindelser till inlandet och slutet på segelfartygseran ledde till att grannstäderna utvecklades i snabbare takt, och småstaden med sina 4000 invånare klarade sig inte längre i konkurrensen. Det tog ända tills 1960–talet innan Nystad, och dess hamn, utvecklades och staden fick gödselmedels- och bilfabriker, vilka har haft en stor inverkan på stadens och dess hamns tillväxt.

Logger Sea Lines Oy  l  Tel: +358 400 444 024  l  sales@joannasaturna.com