En dröm om ett segelfartyg

Mikko Karvonen, ursprungligen från Uleåborg, hade en dröm. En dröm om ett segelfartyg. Någonstans var det tvunget att finnas ett fartyg med vilket man kunde man segla vart som helst. Han sökte i nästan fem år och till sist hittade han sitt segelfartyg i Bergen i Norge.

Restaureringsarbetet tog ytterligare fem år. Karvonen har verkligen satsat på sitt fartyg. När de andra köper en villa, investerade Karvonen i stället i ett segelfartyg. Det är alltså inget under att han betraktar fartyget nästan som ett eget barn. "Vi stannar tillsammans", säger Karvonen med ett brett leende.

Karvonen, som länge sökte efter det rätta fartyget, har en gedigen kunskap om segelfartyg. En sak var säker, det nya fartyget skulle vara stort eftersom han ju redan tidigare hade haft två stora fartyg. Men det räckte dock inte till. Fartyget skulle vara ännu större och redo att plöja igenom havets vågor i omständigheter som kräver stabilitet och uthållighet av seglaren.

Karvonen och hans tidigare fartyg, Gertrud, som är också registrerad i traditionsfartygsregistret, skildes åt då Karvonen hittade plåtfartyget, som då transporterade laxfoder, i Norge. Ett halvt år senare, på sommaren 2000, åkte Karvonen med det 35 meter långa fartyget till Helsingfors. Restaureringsarbetet börjades. Planen var att återställa fartyget till ett segelfartyg: först revs fartyget. Endast järnskrovet, växellådan, axeln och propellern blev kvar. Efter massiva rivnings- och ombyggnadsarbeten, är hon nu riggad som en tvåmastad gaffelskonare.

"Jag har fotograferat båten under varje steg så att jag själv skulle förstå, hur stort arbete har det varit. För att aldrig glömma sanningen", funderar Karvonen. Hela projektet har krävt mycket tålamod och krafter. Byggarbetet har heller inte varit gratis. En hel del pengar har använts på restaureringen, men det var nog kunskapen som visade sig vara det viktigaste. Varje ledig minut har gått åt till fartyget.

Som erfaren seglare, förstår Karvonen betydelsen av ett noggrant och väl genomfört arbete. Hastiga beslut och ett slarvigt arbete skulle inte leda någonstans, så det krävande restaureringsarbetet utfördes av proffs. Tidigare arbetade Mikko Karvonen som verkställande direktör för ett av världens största grossistföretag av datateknik. Seglingshobbyn är en bra motvikt till arbetet, som kräver mycket resande och långa dagar sittande på olika möten. "Havet betyder frihet. När man lämnar kajen bakom sig kan man segla vart som helst."

Mikko Karvonen har gjort ett betydande arbete med att kartlägga fartygets historia. Kartläggningsarbetet var relativt lätt då loggerten av järnskrov representerar en segelfartygstyp som det bara finns några kvar av i seglingsskick. När Karvonen köpte fartyget till Finland spreds ryktet runt världen.

Genom andra seglingsentusiaster spreds information om köpet också till den tyska sjökaptenen Wilhelm Hausman, som gjorde sin obligatoriska praktik på Joanna Saturna under åren 1940-43. Hausman och Karvonen har varit i kontakt med varandra och talat om att en dag träffas. "Jag började som jungman och 33 månader senare blev jag en sjöman", skriver Hausman i sitt brev till Mikko Karvonen. De autentiska erfarenheterna och minnena av Joanna Saturna, vilka Hausmann och andra som arbetat på båten har, skall skrivas ner. 

Logger Sea Lines Oy  l  Tel: +358 400 444 024  l  sales@joannasaturna.com