Laiva on purjehtinut neljän lipun alla ja kokenut kaksi maailmansotaa

Purjelaiva Joanna Saturna, alkuperäiseltä nimeltään VL 74, valmistui Vlaardingenissa, Hollannissa vuonna 1903. Vesille laskettu alus edusti aikanaan tyypillistä pientä Pohjanmeren kalastukseen suunniteltua kaksimastoista purjelaivatyyppiä. Merenkulkijoiden ja kauppamiesten silmissä se oli tavallinen, mutta tarkoituksenmukainen loggertti-takilalla varustettu purjelaiva.

Aluksen myöhäisempi historia noudattaa perinteistä purjealusten kaavaa: kone suurenee, riki pienenee ja nimikin vaihtuu.Joanna Saturnalla ei pitänyt olla tulevaisuutta. Laiva oli jäänne menneiltä vuosisadoilta, ajoilta ennen suuria täystakiloituja purjelaivoja. Se oli purjelaiva, jolla yhden perhekunnan oli tarkoitus ansaita toimeentulonsa ja jota kaiken järjen mukaan ei olisi pitänyt edes rakentaa enää 1900-luvun alkupuolella. Jokainen yksityiskohta, käyttö, miehitys ja omistussuhteet perustuivat menneen maailman traditioon. Ainoa myönnytys uudelle ajalle oli Joanna Saturnan raudasta valmistettu runko.

Joanna Saturna täytti 100 vuotta vuonna 2003. Laiva on purjehtinut neljän lipun alla läpi kahden maailmansodan, tuhoutumatta. Se on myös onnistunut vastaamaan 1900-luvun merenkulun asettamiin haasteisiin. Tradition korvasi 1920-luvulla tehokkuus, joka muuttui täsmällisyydeksi – tai tylsyydeksi – 1950-luvulla.

Joanna Saturnan kaltaisia kokonaisen vuosisadan seilanneita laivoja ei ole säilynyt Euroopassa kuin muutamia yksilöitä. Kaikki se, mikä kuuluu Joanna Saturnan menneisyyteen, on osa Euroopan historiaa. Samanlaisia arvoja ja asenteita voitaisiin liittää mihin tahansa ja missä tahansa Eurooppaa samaan aikaan rakennettuun laivaan, mutta vain Joanna Saturna on säilynyt koko 1900-luvun. Se sai uuden elämän Suomen lipun alla vuosituhannen vaihteessa.

Vuosien saatossa Joanna Saturna menetti purjeensa ja toimi rahtilaivana Norjassa kuljettaen ensin hiekkaa ja myöhemmin kalarehua. Alus ostettiin Suomeen vuonna 2000 suoraan rahtiliikenteestä, vanhan omistajan jäädessä eläkkeelle.

Nykyinen omistaja, Mikko Karvonen on halunnut kunnioittaa vanhoja perinteitä ja palauttaa aluksen purjelaivaksi. Mittava työ on merkinnyt laivan purkua, ja sen uudelleen rakentamista. Rungon lisäksi rahtilaivasta jäi jäljelle vain vaihteisto, akseli ja potkuri. Laivavanhuksesta kehkeytyi kaunotar, joka on takiloitu kaksimastoiseksi kahvelikuunariksi.

Takilan suunnittelussa on huomioitu perinnelaiva-asiain asiantuntijalautakunnan näkemykset asiasta. Suunnittelussa on lähteenä käytetty muun muassa Harold A. Underhillin Masting & Rigging -kirjaa. Eri vaihtoehtojen jälkeen päädyttiin kahvelikuunari-takilaan. Takilointi toteutettiin suunnitelmien mukaisesti Pietarsaaressa talven 2001- 2002 aikana.

Alus on rautarunkoinen logger ja se edustaa purjelaivatyyppiä, joita on purjehduskuntoisena säilynyt vain muutama. Suomessa se on ainoa lajissaan. Joanna Saturna on hyväksytty Museoviraston ja Suomen Merimuseon ylläpitämään perinnelaivarekisteriin.

Logger Sea Lines Oy  l  Puh: +358 400 444 024  l  sales@joannasaturna.com